Има 23 години, а вели дека телото не му го издржува напорот

Изјавата на Али делумно е оправдлива, ако се знае дека често се повредуваше, но сепак тој е во екот на младоста

Слични вести...