Огласување

ПРЕЗЕНТИРАЈТЕ СЕ НА СПОРТ МАНИЈА!

 

Спорт Манија » www.sportmanija.mk « е спортски портал и современ комуникациски канал, наменет за љубителите на спортот кој почна со работа на 14 септември 2018 година. Интернет страницата на Спорт Манија е поврзанa со најпосетуваните домашни агрегатори на вести: time.mk, grid.mk и daily.mk преку кои има пласман до целата интернет публика во земјава.

На интернет-страница секојдневно се објавуваат бројни информации од областа на домашниот и меѓународниот спорт, како и информации и совети поврзани со обложувањето. Нашите новинари се присутни и известувааат од лице место на поголемите спортски настани.

Спорт Манија има активна и брзорастечка Facebook група » www.fb.com/SportManija « што ја прави страницата атрактивна и интересна за сите љубители на спортот и обложувањето и резултира со голема посета, што ја покажува и бројката од околу 150.000 посети неделно, односно во просек повеќе од 20.000 посети на дневно ниво со тенденција на постојан раст.

Присуството на ваш рекламен банер на нашата интернет-страница ви овозможува ефективно адресирање на вашата кампања до голем број дневни посетители. Позициите кои ги нудиме за поставување банер се прикажани во графичкиот приказ и соодветствуваат со потребите на нашите клиентие и се позиционирани и ценовно формирани да овозможат максимален ефект и визуелна презентација на вашата кампања со прифатлив рекламен буџет усогласен со реалната понуда на пазарот.

Вашата реклама ќе биде присутна 24 часа и прикажана секому!

ЦЕНОВНИК

ПОЗИЦИИ ЗА БАНЕР НА НАСЛОВНА СТРАНИЦА (ДЕСКТОП ВЕРЗИЈА)

ПОЗИЦИИ ЗА БАНЕР НА СТРАНИЦА СО ВЕСТ (ДЕСКТОП ВЕРЗИЈА)

ПОЗИЦИИ ЗА БАНЕР НА МОБИЛНА ВЕРЗИЈА

За сите дополнителни информации контактирајте нè на: marketing@sportmanija.mk