Нас на кој работа ни е да трчаме, не трчаме, а гледам надвор многу луѓе како трчкаат и шетаат кучиња

Во скопскиот градски парк ситуацијата е како во Италија, а памет кај луѓето изгледа никаде не доаѓа

Слични вести...