Нели ви кажав?

Трпение – спасение, рекле постарите...

Слични вести...