Посебен предизвик за прогнозерите нуди 19-тото коло на Спортска прогноза

Во вакви ситуации се издвојуваат познавачите на меѓунардниот фудбал.

Слични вести...